Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Angielski przez Sztukę dla Młodzieży i Dorosłych (TM)

pexels-photo-933255

Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny kursu jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników i przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg kursu jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb uczestników i rekomendowanym przez lektora. Tematyka dotyczy wybranych form sztuki. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje indywidualne rekomendacje dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

Metoda intensyfikuje przyswajanie materiału z zakresu nauki j. angielskiego więc w krótszym czasie uczymy się więcej. Jednocześnie działania twórcze zmniejszają stres i stanowią okazję do rozwinięcia umiejętności artystycznych, które w innej sytuacji wymagają chodzenia na osobne zajęcia, a więc wymagają osobnego rezerwowania sobie czasu.

Zajęcia trwają od października do czerwca. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych. Grupy liczą od 7 do 10 osób