Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Angielski dla Maturzystów

Rozbudowany kurs j. angielskiego przeznaczony dla młodzieży klasy maturalnej, starannie przygotowujący do Matury z j. angielskiego poziom postawowy i rozszerzony, jednocześnie umożliwiający twórczą ekspresję (rysunek z natury, malarstwo, ceramika, proste formy graficzne). Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim w wymiarze 96 godzin i trwają 120 min/tydzień. Zajęcia trwają od 15 września do 10 czerwca. Grupy liczą do 10 uczestników.