Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Angielski dla Dzieci

Angielski dla dzieci Opole

Kursy ogólnojęzykowe dla Dzieci na poziomach zaawansowania A1 Elementary, A2 Pre-Intermediate (zgodne z Poziomami Rady Europy CEF).

Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną rozwijające sprawności językowe w zakresie pisania, mówienia, słuchania, i czytania, niezbędne do porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych, w podróży, podczas spotkań towarzyskich i zawodowych. W nauczaniu wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dydaktyczne takie jak praca w grupach, dyskusje, debaty z podziałem na role, zadania na krytyczne myślenie, pozwalające na szybkie pokonanie bariery w mówieniu i zwiększające poczucie pewności w posługiwaniu się językiem obcym. Na zakończenie roku szkolnego wystawiany jest raport końcowy na podstawie wyników testów oraz certyfikat ukończenia danego poziomu.  

Zajęcia trwają od września do czerwca i odbywają się dwa razy w tygodniu w dwugodzinnych blokach w Opolu i Suchym Borze. Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych. Grupy liczą od 5 do 10 osób.

dzieci-2